سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده باقرالعلوم(ع) 
پژوهشگر 
 
 
علمی _ پژوهشی 
همکاری 
انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه 
عضو گروه جامعه شناسی سیاسی 
 
 
تشکیل جلسات علمی 
همکاری 
مجله خردنامه همشهری 
پژوهشگر 
 
 
علمی _ پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
علمی _ پژوهشی 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه های علمیه 
مسئول دبیرخانه علوم ارزشی و معرفتی 
 
 
علمی _ اجرایی 
همکاری 
شورای عالی حوزه های علمیه 
کارشناس دبیرخانه شورای اعطای مجوزها و امتیازات علمی 
 
 
علمی _ اجرایی 
همکاری 
بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری 
پژوهشگر 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
کنگره بین المللی آخوند خراسانی 
مدیر اجرایی مجله شماره 2 
 
 
علمی _ اجرایی 
همکاری 
کنگره بین المللی صاحب عروه  
مسئول نشریه  
 
 
تهیه و تدوین نشریه و ویژه نامه 
همکاری 
موسسه فرهنگی هنری آل یاسین 
مسئول اداره آموزش 
 
ادامه دارد 
مدیریت 
تدریس 
دانشگاه پیام نور یاسوج 
مدرس 
 
 
اصول علم سیاست 
تدریس 
دانشگاه جامع علمی کاربردی(واحد شیراز) 
مدرس 
 
 
دانش سیاسی اجتماعی 
تدریس 
دانشگاه جامع علمی کاربردی(واحد شیراز) 
مدرس 
 
 
ساختار حکومت در جمهوری ا سلامی 
تدریس 
دانشگاه جامع علمی کاربردی(واحد شیراز) 
مدرس 
 
 
سازمان دولت در قانون اساسی